Khẩu trang AXF

Khẩu trang AXF - Tích hợp IFMC

Khẩu trang AXF - Tích hợp IFMC

Khẩu trang AXF - Tích hợp IFMC

Khẩu trang AXF tích hợp IFMC được xử lý bằng công nghệ Nano (Nano technology) ngăn chặn hiệu quả vi khuẩn phát triển trên bề mặt vải. “AXF là sản phẩm hỗ trợ...

Xem thêm